top of page

WEBB & KOMMUNIKATION

Webben är den mest effektiva kommunikationslösningen för ett event. Inom ramen för uppdraget föreslår vi, designar, bygger och implementerar lösningar helt anpassade efter eventets specifika intentioner och behov. Det kan vara en särskild event-hemsida med registreringsfunktion, poll och annan interaktivitet.


Självklart producerar vi även trycksaker som eventet kan behöva

kompletteras med.

Förutom visuella lösningar för events åtar vi oss också uppdrag
som t ex att skapa/bygga:

 

• logos

• hemsidor

• profilprogram

• kommunikations- och marknadssupport  

Här några exempel på webbproduktioner vi gjort den senaste tiden.

(Exempel på event-hemsidor visar vi inte här av respekt för våra kunders integritet) 

bottom of page