top of page

​O´FANISMEN

Det här är symbolen för O´fanismen!

O´fanismen, d v s läran om o´fan-upplevelsen!

En 
vid rätt tillämpning, överraskande kraft som öppnar sinnen och mottagligheten för nya intryck och upplevelser som också lämnar positiva avtryck. * * * * 

Utmana det invanda! Låt innehåll och upplevelser överraska - i det lilla som i det stora.

Ta till dig nya idéer, tekniker och former. Sluta aldrig leta efter det annorlunda och okända! Spräng gränser och räds intet... 

Att tillämpa O´fanismen är en till synes enkel åtgärd men som garanterat öppnar sinnen! Vi hjälper dig mer än gärna in i O`fanismens fantastiska värld!


Välkommen att höra eller skriva av dig!

bottom of page